KLUB OTEVŘENÉHO SRDCE V PŘÍBORE
se zapojil do projektu Blázníš? No a! na Novojičínsku (akt. k 14.11.2022)

Vzdělávací, zážitkový a interaktivní program primární prevence pro pedagogy, třídní kolektivy, žáky a studenty ve věku 15–20 let.
Rozvíjíme dovednosti, znalosti a postoje v oblasti péče o duševní zdraví.

Historie projektu: Projekt Blázníš? No a! vznikl na základě mezinárodní spolupráce s německými partnery Irrsinig Menschlich e.v., Univerzita v Lipsku a navazuje na dobrou praxi projektu německého projektu „Verrückt? Na und!“. Od roku 2005 realizuje Fokus Praha v českých krajích mezinárodní zážitkový a vzdělávací projekt Blázníš? No a! určený pro mladé lidi od 15 let fungující na principu posilování životních kompetencí a ochrany duševního zdraví. 

Aktuální situace: V roce 2021 projevili zájem o zapojení do projektu v Moravskoslezském kraji ostravské organizace Na vlně změny z.ú., Spirála, o.p.s. a svépomocná skupina Klub otevřeného srdce v Příboře. Aktuálně probíhají potřebná jednání na různých úrovních směřující k realizaci projektu na školách od školního roku 2022-2023. Sv. skup. Klub otevřeného srdce projevil zájem realizovat projekt Blázníš? No a! na území Novojičínska.

Cíl projektu: Naším cílem je naučit společnost zacházet s duševními poruchami právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními. Mladí lidé jsou v období přechodu mezi dětstvím a dospělostí křehcí a lehce zranitelní, v tomto období si teprve utváří osobní identitu, zažívají první vztahové krize a jsou na ně kladeny nároky na školní výkonnost a sociální zdatnost. Mnozí mladiství si tak již zažili, jaké to je, dostat se z duševní rovnováhy.

Popis projektu: Projekt Blázníš? No a! je postaven na otevřeném setkání s experty na vlastní zkušenost s psychickým onemocněním a s lidmi pracujícími v oblasti duševního zdraví. Pomáhá studentům hledat cestu k vlastnímu prožívání, oslovuje otázky strachu a obav, nabízí zdroje, jak se vyrovnávat s krizemi a učí porozumět a respektovat druhého. Výsledky projektu ukazují, že jenom dobrá atmosféra ve škole nabízí žákům a učitelům psychickou a fyzickou pohodu a podmínky pro individuální osobní růst.

Výsledek projektu: Projekt „Blázníš? No a! prokazatelně pozitivně ovlivňuje:

  • ochotu vyhledat pomoc
  • sociální distanci vůči lidem (kamarádům / spolužákům) s duševním onemocněním
  • postoje vůči lidem s duševním onemocněním

Kontaktní osoby pro Novojičínsko

Katka Okáčová: 773 791 182, Martin Okáč: 603 552 276

Kontakt na centrálu BNA v Praze

blaznis no a

Fokus Praha, z.ú.
Dolákova 24
181 00 Praha 8

IČ: 45701822
DIČ: CZ45701822

https://www.blaznis-no-a.cz/

Jako AVF Klub otevřeného srdce jsme tam s Kačkou taky byli, jedli jsme a pili a máme možnost dělat školení na Novojičínsku!

💖🙋‍♀️😀
Preventivní a destigmatizační program pro střední školy Blázníš? No a!
Sečteno 10. listopadu na Staroměstské radnici v Praze:
👍24 týmů po celé ČR
👍160 lektorů
👍287 tříd, které program absolvovaly, tj. přibližně 7000 studentů za jeden školní rok
Přišli jsme, viděli jsme, zvítězili jsme!!! 🦸‍♀️🦸‍♂️
Načerpali jsme novou energii, inspiraci, sílu ...
Koukněte na to 👀
 

Přihlášení do klientské sekce